Božac Ivan

Mjesto:
Valbandon
Adresa:
Pineta 36
Telefon:
521 698
Telefon:
098 354281
OIB:
34234149134
Član je primio priznanje za 10 godina vjernosti i članstva.