Dužajić Dalibor

Mjesto:
Fažana
Adresa:
Valbandon, Mala Vala 30
Telefon:
098 964-6944