Knežević Dušanka

Mjesto:
Fažana
Adresa:
Valbandon, Dragonj 43
Telefon:
098 920-0115