Kokot Vivijana

Mjesto:
Fažana
Adresa:
Valbandon, Mala Vala 39
Telefon:
091 600-010196