Krajnović Vjekjoslava

Mjesto:
Pula
Adresa:
Istarska 12
Telefon:
098 874-439