Licul Mira

Mjesto:
Fažana
Adresa:
Valbandon, Dragonja 14
Telefon:
052 520-023