Milovan Drago

Mjesto:
Valbandon
Adresa:
Ulika 11
Telefon:
520 840
Telefon:
091 5307236
Email:
tomislav.milovan@gmail.com
OIB:
16147075923
Član je primio priznanje za 10 godina vjernosti i članstva.