Članovi Agroudruge Fažana

Agroudruga Fažana trenutno ima 150 članova. Članovi koje navodimo na ovoj stranici i njihove aktivnosti u maslinarstvu i vinogradarstvu, možete naći u popisu ispod, zajedno s njihovim kontakt podatcima, ukoliko želite kupiti njihove proizvode. Za više informacija kliknite na njihovo ime.

  • Pula, Vitezića 30
  • Fažana, Šurida 7
  • Pula, Vidikovac 52
  • Pula, Kaštanjer 42
  • 542 286, 098 9396270
  • Član je primio priznanje za 10 godina vjernosti i članstva.