Kalendar radova

 • Ovo je vrijeme mirovanja masline te idealno razdoblje za pomlađivanje zapuštenih, stradalih i neproduktivnih stabala.
 • Vrijeme je i za zimski pregled maslina u svrhu utvrđivanja brojnosti populacije štitastih uši te zaraze paunovim okom kako bismo lakše planirali i organizirali zaštitu.
 • Ukoliko osnovna gnojidba još nije obavljena, može se izvesti krajem mjeseca upotrebom stajnjaka ili kompleksnog mineralnog gnojiva s niskim udjelom dušika. Gnojivo je potrebno inkorporirati u tlo.
 • Mjesec u kojem maslina diferencira pupove, a krajem mjeseca moguć je i početak vegetacije.
 • Ovisno o vremenskim uvjetima, kreće se s redovnom rezidbom maslina.
 • Mogu se saditi cokere.
 • Provodi se preventivna zaštita od paunovog oka bakrenim preparatima, a u koliko je primijećena i prisutnost štitastih uši, koriste se preparati koji su kombinacija mineralnih ulja i bakra.
 • Krajem veljače možemo obaviti prihranu maslina dušičnim gnojivima, kao i plitku obradu tla u svrhu uništavanja korova i rahljenja tla.
 • Nastavak redovne rezidbe maslina.
 • Ukoliko to još nije učinjeno, početkom mjeseca valja obaviti prihranu maslina dušičnim dnojivima, kao i plitku obradu tla.
 • Počinju redoviti vizualni pregledi maslina u svrhu utvrđivanja prisustva štetnika i ponavljaju se u dvotjednim intervalima ili češće.
 • Početkom mjeseca postavljaju se svježe pripremljeni snopići grana na stabla masline kao mamac za potkornjake; kao zaštita od pipa, postavljaju se i mehaničke prepreke oko debala mladih, rjeđe i oko starih, maslina.
 • Mjesec u kojem masline počinju resati.
 • Rezidbu treba završiti do kraja mjeseca i ukloniti sve odrezane grane iz maslinika.
 • Ukoliko je potrebno, valja obaviti plitku obradu tla u svrhu uništavanja korova.
 • Nastavak vizualnih pregleda maslina, kao i zamki za potkornjake i pipe. Zamke za potkorjnake treba ukloniti i spaliti krajem mjeseca. Metodom s lužinom provjeriti novoostvarenu zarazu paunovim okom te obaviti zaštitu ako je potrebno.
 • Mogu se saditi cokere i kontejnerske sadnice. Isto tako, može se obaviti i cijepljenje maslina, pri čemu je najpovoljnije razdoblje prelaska mjeseca iz punog prema mladom.
 • U drugoj polovici mjeseca počinje cvatnja gotovo svih sorti maslina. U vrijeme cvatnje maslina ima povećanu potrebu za vodom te je bitno da tlo sadrži dovoljnu količinu vlage.
 • Potrebna je folijarna prihrana maslina s borom u svrhu bolje cvatnje, oplodnje i zametanja plodova.
 • Nastavak pregleda maslina; otresanje grana u ranim jutarnjim satima radi utvrđivanja prisustva svrdlaša kao i praćenje leta maslininog moljca, te provođenje preventivne zaštite od ovih štetnika. Moguća je kombinacija prihrane borom i zaštite (pesticid se dodaje u vodenu otopinu gnojeva, nikako obrnuto).
 • Mjesec pune cvatnje maslina.
 • Nastavak praćenja leta maslininog moljca i svrdlaša. Ukoliko je potrebno, valja obaviti zaštitu od ovih štetnika nekim od registriranih insekticida, i to kad je plod masline veličine zrna pšenice.
 • Potrebna je i nova folijarna prihrana maslina borom. Moguća je i kombinacija prihrane i zaštite (pesticid se dodaje u vodenu otopinu gnojiva, nipošto obrnuto).
 • Plitka obrada tla u svrhu uništavanja korova i čuvanja vlage u tlu.
 • U normalnim godinama počinje se s obričnim navodnjavanjem maslina gdje god je to moguće.
 • Vrši se plitka obrada tla u svrhu uništavanja korova i razbijanja pokorice, kao obrana od suše. Zelena rezdiba je također jedna od mjera obrane od suše.
 • Povećanjem plodova počinje i pojava 1. generacije maslinine muhe. Potrebno je postaviti žute ploče te pratiti let maslinine muhe, kao i obavljati redoviti pregled plodova radi utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki ovog štetnika te sukladno s time obaviti i zaštitu. Zaštitu je poželjno upotpuniti i postavljanjem lovki (feromonske i/ili hranidbene).
 • Vlažna ljeta povećavaju opasnost od zaraze paunovim okom, a time i potrebu za zaštitom od ove bolesti.
 • Poželjna je i prihrana maslina različitim mikro i makro elementima (npr. BIO-ALGEEN).
 • Nastavlja se daljnje povećavanje plodova masline i počinje nakupljanje ulja.
 • Nastavak navodnjavanja maslina, kao i provedba ostalih mjera obrane od suše.
 • U ovom mjesecu javlja se 2. generacija maslinine muhe. Prema rezultatima praćenja leta muhe i zaraze plodova, treba organizirati i zaštitu. Svakako treba redovito kontrolirati te nadopunjavati postavljene lovke za maslininu muhu.
  Na mladim maslinama potrebno je početi pratiti pojavu jasminovog moljca te, ukoliko je potrebno, organizirati zaštitu. Metodom s lužinom treba utvrditi postotak novoostvarene zaraze paunovim okom te, ukoliko je potrebno, organizirati zaštitu.
 • Poželjna je i prihrana maslina različitm mikro i makro elementima (npr. BIO-ALGEEN).
 • U rujnu se javlja 3. generacija maslinine muhe, tako da se nastavlja s praćenjem leta muhe i zaraze plodova te, sukladno rezultatima, i provođenjem zaštite. Sada treba imati na umu i karencu zaštitnog sredstva kako biste mogli ispoštovati optimalne rokove berbe.
  Na mladim maslinama svako treba obratiti pažnju na jasminovog moljca.
 • Može se obaviti osnovna gnojidba stajnjakom ili mineralnim gnojivom s balansiranim sadržajem makroelemenata. Gnojivo svakako treba inkorporirati u tlo.
 • Mjesec berbe maslina. Potrebno je organizirati postupnu berbu, ovisno o različitom vremenu dozrijevanja pojedinih sorti. Ubrane plodove treba što prije preraditi (unutar 24 sata). Beru treba započeti kada je 30% pokožice plodova promijenilo boju. Ranijom berbom dobiva se ulje visoke kakvoće, a izbjegava opadanje plodova i zaustavlja daljni razvoj maslinine muhe.
 • Nakon berbe maslina potrebno je obaviti zaštitu nekim od bakrenih preparata.
 • Na mladim maslinama i dalje je potrebno pratiti pojavu jasminovog moljca.
 • Kraj berbe kasnih sorti maslina, prerada plodova i njega ulja. Ulje je najbolje čuvati u posudama od inoksa ili tamnog stakla, ovisno o količini. Treba nastojati što više umanjiti utjecaj svjetla, kisika i viših temperatura koji dovode do oksidacije ulja a time i degradiranja njegove kvalitete. Pretakanje ulja treba obaviti 2 do 3 puta svakih 20-30 dana.
 • Nakon berbe maslina potrebno je obaviti zaštitu nekim od bakrenih preparata.
 • Treba obaviti duboku obradu tla radi popravljanja njegove strukture i boljeg sakupljanja vlage za iduću vegetaciju.
 • Ovisno o temperaturi maslina je ili već ušla, ili ulazi u fazu mirovanja, čime započinje povoljno razdoblje za pomlađivanje zapuštenih, stradalih i neproduktivnih stabala masline.
 • Oni koji nisu obavili osnovnu gnojidbu mogu to učiniti sada, i to kompleksnim mineralnim gnojivom bez, ili vrlo niskog, udjela dušika.
 • U slučaju blagog i kišnog razdoblja bolje je pričekati s osnovnom gnojidbom do kraja siječnja, a sada treba obratiti pažnju na paunovo oko i pokušati organizirati zaštitu bakrenim preparatima. Nemojmo pritom zaboraviti da bakrene preparate nipošto ne smijemo primjenjivati kod temperatura nižih od 10°C zbog moguće fitotoksičnosti.