EDUKACIJSKI IZLET NA OTOK PAG

Članovi Agroudruge posjetili su 12.10.20’19. godine otok Pag. Cilj posjeta u prvom redu bili su Vrtovi lunskih maslina , a zatim i posjeta sirani

Dolazak na otok bio je trajektom iz Prizne do Žigljena (otok Pag) i doček karakterističnog krajolika dijela otoka okrenut  prema Velebitu.

Nakon napuštanja dijela otoka koji je okrenut prema  Velebitu slijedi dominantan pejsaž dijela otoka u kojem dominiraju suhozidi kamenjar i ps svuda stabla ili grmovi maslina,

Dolaskom u vrtove lunskih maslina , započeo je posjet lunskim maslinama, i to tako da članovi udruge koji nisu mogli hodati  putovima vrtova prevozili su dva električna automobila , dok su ostali članovi pješice slijedili vodića (izuzetnog poznavaoca lunskih vrtova) .

 

Članovi udruge ispred ulaza u lunske vrtove      

ŠETNJA ČLANOVA UDRGE lunskim vrtovima

       

 

JEDNA OD NAJSTARIJIH MASLINA u lunskim vrtovima

 

 ČLANOVI UDRUGE ISPRED MASLINE ČIJA SE STAROST PROCJENJUJE NA 1.600 godina

Šetnja članova putovima lunskih vrtova i stabla maslina koja izazivaju poštovanje prema prirodi

    

I NA KRAJU NAJSTARIJA MASLINA U lunskim vrtovima čija se starost procjenjuje na 2.000 godina

NAKON OBILASKA LUNSKIH VRTOVA ČLANOVI UDRUGE POSJETILI SU NAJPOZNATIJU SIRANU NA OTOKU PAGU

Pripreme članova udruge za ulaz u proizvodne kapacitete za proizvodnju sira

POSJET POGONU ZA PROIZVODNJU SIRA

 

I NA KRAJU DEGUSTACIJA SIRA I MASLINOVA ULJA NA SLICI SNIMKA IZGLEDA TANJURA i popsi VRSTE SIRA KOJE SU KUŠALI ČLANOVI UDRUGE