POSJET OTOKU RABU

Članovi naše udruge posjetili su 04.05.2019 udrugu maslinara na otoku Rabu. S članovima udruge bila je i načelnica općine Fažana Ada Damjanac , kako bi se iskoristila prilika za upoznavanje gradonačelnika otoka Raba , jer je predsjednik udruge maslinara otoka Raba načelnik grada Raba Nikola Grgurić.  Članovi udruge Raba upoznali su članove naše udruge o problemima uzgoja maslina na otoku Rabu pored problema u uzgoju maslina s kojima imaju problema i naši članovi, uzgoju maslina na otoku Rabu poseban problem predstavlja bura koja ovdje puše velikom jačinom.
U sklopu posjeta posjetili smo i uljaru na Loparu koja je smještena kao i restoran uz koji se nalazi u masliniku.

Nakon posjete udruzi maslinara otoka Raba posjetili smo sam grad Rab, izuzetne ljepote i očuvanosti staroga grada koji neobično bliješti od bijelog kamena kojim su zidane zgrade u gradu Rabu.

 

Gradska vijećnica

 

Pored toga posjetili smo memor’jalno groblje Kampor u kojem je za vrijeme II svjetskog rata stradao veliki broj logoraša (15.000 )  koje su doveli fašisti  i to uglavnom, Hrvata jz Gorskog kotara, Židova i Slovenaca, a umrlo ih je oko 4.000

Panorama memorijalnog groblja
Alegorijski prikaz rata
članovi udruge ispred memorijlalnog groblja