Vinogradarstvo

Agroudruga Fažana, uz (brojnije) maslinare, ima i članove vinogradare. Za svoje članove Udruga brine na način da im pruža brojne prednosti, prvenstveno u vidu kvalitetne edukacije, ali i informiranja o plasiranju proizvoda na tržište, te brojne druge benefite.